Kwaliteitsborging

De praktijk is verbonden aan de beroepscodes van de Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeorienteerde Psychotherapie (SBLP) en aan de stichting RBCZ en camcoop waar de Registratie voor Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg en de geschillenbeslechting zijn ondergebracht, onder nummer SBLP 22026801.

Als je een klacht hebt, stel ik het op prijs als je mij dit vertelt, zodat we samen kunnen kijken hoe we dit kunnen oplossen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij camcoop. (Zie website SBLP onder cliĆ«nten en klachtenreglement).